10. فیلم آموزش تغییر Workspace و ذخیره کردن آن در فتوشاپ

در این ویدیو یاد می گیریم که چطور Workspace جاری را تغییر دهیم و یا Workspace سفارشی خود را در فتوشاپ ذخیره کنیم.