24. فیلم آموزش برش عکس با تکنیک Content-Aware در فتوشاپ

در این ویدیو از تکنیک Content-Aware برای برش عکس در فتوشاپ استفاده می کنیم.