34. فیلم آموزش ترکیب نواحی انتخاب شده در فتوشاپ

در این ویدیو ترکیب نواحی انتخاب شده با ابزارهای گوناگون را یاد می گیریم.