38. فیلم آموزش انتخاب اشیا بر اساس رنگ و Focus در فتوشاپ

در این آموزش با روش انتخاب اشیا بر اساس رنگ و Focus Area در فتوشاپ آشنا می شویم.