39. فیلم آموزش ابزارهای Patch و Healing Brush در فتوشاپ

در این آموزش با روش حذف عناصر مزاحم در عکس به وسیله Patch Tool و Healing Brush در فتوشاپ آشنا می شویم.