40. فیلم آموزش Content-Aware Fill, Move, and Scale در فتوشاپ

در این آموزش با Content-Aware Fill, Move, and Scale در فتوشاپ آشنا می شویم.