42. فیلم آموزش حذف اشیا بزرگ از تصویر در فتوشاپ

در این آموزش با یک تکنیک حذف اشیا بزرگ از تصویر در فتوشاپ آشنا می شویم.