46. فیلم آموزش ابزار Free Transform در فتوشاپ

در این آموزش با ابزار Free Transform در فتوشاپ آشنا می شویم.