50. فیلم آموزش تغییر Dynamic Range با Levels در فتوشاپ

در این آموزش Dynamic Range عکس را با استفاده از ابزار Levels تغییر می دهیم.